నాట్య మయూరి

మా నాన్నగారు చాలా కాలం క్రితం వేసిన కొన్ని చిత్రాలు
3 comments

April 3, 2014 at 6:47 AM

Chaalaa baagaa vesaru:):)

Reply
April 3, 2014 at 8:24 PM

చాలా చాలా బాగావేశారు నాన్నగారు.

Reply

కార్తీక్ గారూ,
థాంక్యూ.

Reply
Post a Comment