ఆమె..!
రత్కాల సుందర రాత్రి
సిగ్గులొలికే మొగ్గ ధాత్రి ఆమె..!

ఆమె వదనం
పూర్ణ చంద్రం
లలిత నయనాలు
చలిత మీనాలు
వినీలాకాశమే వేణీభరము
శతకోటి తారలు
సిగముడిలో పూలు

కరుణభరితం
ఆమె హృదయం
మధుర హాసాలు
మువ్వ లాస్యాలు
సౌందర్యాస్వాదనే శ్వాస
ప్రేమే మతం
ప్రపంచ సౌఖ్యం అభిమతం

వశుడనై
వివశుడనై
వలపంతా మూటకట్టి
నే వనిత చెంత వాలితే
చిరునవ్వులు రువ్వుతూ
చకచకా వెళ్ళిపోయింది !!


(ప్రముఖ మాసపత్రిక 'ఆంధ్రభూమి' (డిసెంబరు 98) ఎడిషన్లో ప్రచురితం..)


3 comments

Sindurasena
May 22, 2009 at 2:20 PM

This is called an awesome poetry..!!Nice to see this blog with some gud telugu poetry.

Reply
somukonduru
May 22, 2009 at 5:48 PM

Super,

Thoda kodithe-Balayya kottali,
Kavithalu raste- Sri Rayali...

Reply
Lakshmi
May 23, 2009 at 4:04 AM

Loved this poetry..shru am sure sreekanth must have had u in mind, heart n soul when he wrote this...

Awesome work Mr. Sreekanth...

Way to go!!!!

Nice to see such a wonderful telugu poetry when people are almost forgetting it :P

CONGRATULATION n ALL THE VERY BEST...

Reply
Post a Comment