స్మృతులు
చిరుమబ్బు సాగితే
తొలిచినుకు రాలితే
నీ రాకనూహించి
నీ నిశ్చలమయ్యా !

హరివిల్లు విరిస్తే
విరిజల్లు కురిస్తే
నీ నవ్వుల కొరకై
నే దొసిలి పట్టా !

వెన్నెల చిగురిస్తే
వన్నెలు పులకిస్తే
నీ వయారాలేరి
వెఱ్ఱికేక పెట్టా !

మల్లియలు విరిస్తే
మారుతం చలిస్తే
నీ స్పర్శనే తలచి
నన్ను నేను మరిచా !

ప్రకృతిలో ప్రతి అణువూ
తెలిపేది నీ ఉనికే
పలికేది నీ ఊసే
నీ స్మృతులే నాకు శ్వాస !
నీ వలపే జీవితాశ !!

('ఆంధ్రభూమి' మాసపత్రిక ఫిభ్రవరి 2001 ఎడిషన్లో ప్రచురితం )


4 comments

May 8, 2009 at 9:34 AM

Really fantastic man.....I believe these words will not come out usually with out have some feelings in yourt heart.


Great I wish you good luck.

Regards
Lokesh

Reply
sreeniyaparla
May 22, 2009 at 5:47 PM

katthi basu nevu....

kalamunu katthi chesi dulipinatlu undi

keep rockin

Reply
June 19, 2011 at 8:00 PM

Lokesh

sorry I missed your blog for a long time. Nice writings!

afsar

Reply

అఫ్సర్‌గారు ఎంత మాట.మీలాంటి ప్రముఖులు ఇటువైపు రావడమే మహాభాగ్యం.

Reply
Post a Comment