భోగుళ్ళో గోగుళ్ళో
భోగుళ్ళో గోగుళ్ళో
భోగిమంటల వెలుగుల్లో
వొళ్ళువిరిచే ఇళ్ళల్లో
రంగవల్లుల వాకిళ్ళో
చిందులేసే గొబ్బిళ్ళో
పైరుపచ్చల పల్లెల్లో
పొంగి మురిసే పొంగళ్ళో
తుళ్ళే పడతుల బుగ్గల్లో
పండే సిగ్గుల రేగుళ్ళో
2 comments

February 2, 2014 at 6:39 AM

Mee blog ippude chusa, mee postlu chaalaa baagunnayi:-):-)

Reply

కార్తీక్ గారు,

స్వాగతం.థాంక్యూ

Reply
Post a Comment