ఆరోగ్య శతకం డౌన్లోడ్ చేసుకోండి





రోగ్యంగా ఉండాలంటే ఏం చెయ్యాలి ?
ఆరోగ్యంగా ఉండటమంటే రోగాలు రాకుండా ఉండటమేనా ?
వ్యాధులు ఎలా సంక్రమిస్తాయి ? వాటి నివరణకు తీసుకోవల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి

ఇలా అరోగ్యానికి సంబంధించిన అనేక విషయాలను వివరిస్తూ మా నాన్నగారు ఆరోగ్య శతకం వ్రాశారు. పాఠశాల విద్యార్థుల్లో ఆరోగ్యం మీద అవగాహన, చైతన్యం కలిగించటం ఈ పుస్తకం యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశ్యం. పద్యాలతో ప్రజారోగ్యం మీద పుస్తకాన్ని వెలువరించటం మాకు తెలిసి తెలుగులో ఇదే మొదటి సారి. ఈ విషయాన్ని తెలుగు బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ వారు కుడా గుర్తించి ధృవపత్రం అందచేయటం జరిగింది.

పిల్లలకు పెద్దలకు అందరికీ అర్థమయ్యేలా 115 తేటగీతి పద్యాలతో సులభ శైలిలో సాగిన ఈ పుస్తకాన్ని   ఇక్కడి నుంచి  డౌన్లోడ్  చేసుకోవచ్చు.